The Assignment (2016)

The Assignment (2016)

เรื่องราวของชายนักฆ่า ที่ต้องถูกผ่าตัดเปลี่ยนแปลงร่างกายให้กลายเป็นผู้หญิง เพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่าง โดยที่เขาเองก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไร

Bookmark the permalink.