The Ballad of Buster Scruggs (2018)

The Ballad of Buster Scruggs (2018)

นี่คือผลงานเรื่องสั้นแนวคาวบอยของสองพี่น้องตระกูลโคเอน ที่เล่าถึงการผจญภัยของพวกนอกกฎหมาย และกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานที่ดินแดนอเมริกา โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ตอน

Bookmark the permalink.