The Cider House Rules (1999)

The Cider House Rules (1999)

เรื่องราวของ โฮเมอร์ เวลส์ เด็กหนุ่มที่เกิดและเติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โดยการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากคุณหมอวิลเบอร์ ลาร์ช ที่ได้ถ่ายทอดวิชาทางการแพทย์ให้กับเขา จนถึงวันที่เขาพร้อมจะออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกที่เขาไม่เคยรู้จัก

แจ้งหนังเสีย
UFABET
UFABET