The Dark Crystal (1982)

The Dark Crystal (1982)

ในนิยายปรัมปราเรื่องนี้ ชนเผ่าเกลฟลิงคนสุดท้ายที่ชื่อเจนถูกเลือกให้เป็นผู้เยียวยาผลึกแก้วแห่งความจริงหลังจากที่ลูกแก้วได้รับความเสียหายและทำให้เกิดยุคแห่งความหวาดกลัว

ดูหนังไม่ได้ ไฟล์มีปัญหาแจ้งได้ที่ Live Chat