The Death of Superman (2018)

เมื่อโลกถูกคุกคามโดยเครื่องจักรสังหาร กระหายความรุนแรง บุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดจึงต้องยืนหยัดต่อต้านมัน

แจ้งหนังเสีย คลิ๊กLive Chat