The Fortress (2017) : นัมฮัน ป้อมปราการอัปยศ

ในปี พ.ศ.1636 ราชวงศ์ชิงได้โจมตี Joseon กษัตริย์ Injo และผู้รักษาพระองค์ ได้แก่ Choi Myung-kil และ Kim Sang-hun ซ่อนตัวอยู่ในเมืองป้อมปราการภูเขาของ Namhansanseong พวกเขาถูกแยกออกจากภายนอก ในขณะเดียวกัน Choi Myung-kil ยืนยันว่า พวกเขาเข้าสู่การเจรจากับราชวงศ์ชิง แต่คิมซังฮันแนะว่าพวกเขาจะต่อสู้ต่อไป

Bookmark the permalink.