The Hate U Give (2018)

The Hate U Give (2018)

ชีวิตของ “Starr” ต้องเปลี่ยนไป หลังเธอเป็นพยานในเหตุการณ์ที่เพื่อนของเธอถูกตำรวจยิงตาย

Bookmark the permalink.