The Haunting of Hill House: ฮิลล์เฮาส์ บ้านกระตุกวิญญาณ (TV Series 2018)

The Haunting of Hill House- ฮิลล์เฮาส์ บ้านกระตุกวิญญาณ (TV Series 2018)

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันทำให้ครอบครัวที่แตกแยกขวัญกระเจิงเผชิญกับความทรงจำสุดหลอนและเหตุการณ์น่าสะพรึงที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเก่าที่ทำให้พวกเขาอยู่ต่อไม่ได้

The Haunting of Hill House Season 1

Bookmark the permalink.