The Isle (2000)

The Isle (2000)

ฮี จิน หญิงสาวคนดูแลรีสอร์ต สถานที่ที่นักท่องเที่ยว และนักตกปลาจำนวนไม่น้อย ใช้เป็นสถานที่ปลดเปลื้องความทุกข์ ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน ฮี จิน มีหน้าที่ให้บริการจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม เหยื่อตกปลา ซึ่งบางครั้งก็รวมทั้งร่างกายของเธอเอง

Bookmark the permalink.