The Machinist (2004) : หลอนไม่หลับ

The Machinist

เทรเวอร์ เรซนิก (คริสเตียน เบล) กำลังเผชิญกับภาวะจิตหลอนที่ไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเป็นความจริงหรือไม่ อุบัติเหตุในโรงงานที่เกือบคร่าชีวิตเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงการปรากฏตัวของคนงานใหม่ที่ไม่มีใครมองเห็น คือความพิศวงที่ไม่อาจหาคำตอบได้ ฝันร้ายที่ตามหลอกหลอน เขาจะหนีพ้นหรือไม่ เมื่อเขาไม่เคยหลับได้แม้วินาทีเดยว

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat