The Most Assassinated Woman in the World (2018) : ราชินี ฉากสยอง

, ,

ในปารีสช่วงยุค 30 นักแสดงหญิง ผู้โด่งดังจากฉากการตายสุดสยองนองเลือดในการแสดงที่โรงละครกร็อง กีญอล เธอต้องรับมือกับสตอล์กเกอร์ปริศนาและเรื่องราวในอดีตที่ตามหลอกหลอนเธอ

Bookmark the permalink.