The Ninth Gate (1999): เปิดขุมมรณะท้าซาตาน

,
The Ninth Gate (1999)- เปิดขุมมรณะท้าซาตาน

ดีน คอร์โซ นักสืบหาหนังสือหายาก ซึ่งถูกว่าจ้างโดยเจ้าของสำนักพิมพ์ใหญ่แห่งหนึ่งในนิวยอร์ค ( Balkan Press ) นาม Borris Balkan ให้ตามหาหนังสือชื่อ The Ninth Gates of the Kingdom of the Shadows เขียนโดย Aristide de Torchia ซึ่งคนผู้นี้ได้ศึกษาเวทย์มนต์ที่กรุงปร๊ากค์ และเรียบเรียงหนังสือเล่มดังกล่าวจากการศึกษา Delomelanocon ซึ่งเป็นหนังสือที่ซาตาน Lucifer เป็นผู้เขียน งานของคอร์โซที่ได้รับมอบหมายคือ ตามหาเล่มที่เหลือ 2 เล่ม ที่โปรตุกส และที่ฝรั่งเศส เพื่อมาเทียบกับเล่มของ Balkan ที่นิวยอร์ค คอร์โซต้องพบกับอันตรายต่าง ๆ แทบเอาชีวิตไม่รอด เพียงเพื่อไขปริศนาของหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้

Bookmark the permalink.