The Reaping (2007): ระบาดนรกสาปสยองโลก

,
The Reaping (2007)- ระบาดนรกสาปสยองโลก

แคทเธอรีน อดีตมิชชันนารีคริสเตียน ผู้สูญเสียศรัทธาหลังจากครอบครัวของเธอต้องตายอย่างทารุณ และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่รู้จักของโลกด้านปรากฎการณ์ท้าทายความเชื่อในศาสนา ในระหว่างสอบสวนเมืองเล็กๆ แห่งในหลุยเซียน่าที่ถูกคุกคามจากสิ่งที่ดูเหมือนโรคระบาดในไบเบิล เธอตระหนักว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีคำอธิบายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและเธอจะต้องเรียกศรัทธาคืนมาเพื่อต่อสู้กับพลังมืดที่กำลังเข้าครอบงำเมืองนี้

Bookmark the permalink.