The Recall (2017) : เดอะ รีคอลล์

เมื่อกลุ่มเพื่อนทั้ง 5 คน พักบ้านริมทะเลสาบในวันหยุด ระยะไกลที่พวกเขาคาดหวังอะไรน้อยกว่าเวลา พวกเขาไม่รู้เลยว่า ดาวเคราะห์อยู่ภายใต้การบุกรุกจากคนต่างดาว และจากนั้นก็การลักพาตัว

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat