The Report (2019)

The Report (2019)

เรื่องราวจากเหตุการณ์จริง หลังเหตุกาณ์ 9-11 ซึ่งเปิดเผยการสอบสวน ความลับที่โหดร้ายกับประชาชนชาวอเมริกันจากเจ้าหน้าที่ CIA

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat