The Ruthless (Lo Spietato) (2019): คนใหญ่ต้องโหด

,
The Ruthless (Lo Spietato) (2019)- คนใหญ่ต้องโหด

เด็กหนุ่มวัยรุ่นหัวแข็งเติบโตขึ้นมาเป็นอาชญากรที่มักใหญ่ใฝ่สูงที่สุดคนหนึ่งในมิลาน ในยุคทองของมาเฟียเอ็นดรังเกตาช่วงยุค 1980

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat