Topaz (1969)

เมื่อหน่วยสืบราชการลับของฝรั่งเศสกลายมาเป็นพรรคการเมืองในยุคสงครามเย็น ก่อนที่จะเปิดเผยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาในปี 1962

Download 1080p File
Loading...