War and Peace (1956)

War and Peace (1956)

ผลงานประพันธ์แห่งศตวรรษที่ 20 ของลีโอ ทอลส์ทอย ว่าด้วยเรื่องราวหลากหลายของตัวละครมากมาย ความรักที่แตกต่าง และปรัชญาแนวคิดซึ่งถูกเรียงร้อยตลอดเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่และซับซ้อนของ ประเทศรัสเซีย ระหว่างการรุกรานของนโปเลียนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของศตวรรษที่ 19 ในประวัติศาสตร์

แจ้งหนังเสีย
UFABET
UFABET
fun88
bk8