Warriors of the Dawn (2017)

Warriors of the Dawn (2017)

เรื่องราวของกลุ่มทหารชาวบ้านธรรมดาๆ ที่ได้รับการว่าจ้างมาปกป้อง “องค์ชายกวังแฮ” (ยอจินกู) ในช่วงที่เกาหลีใต้ถูกญี่ปุ่นรุกราน

แจ้งหนังเสีย คลิ๊กLive Chat