Westworld (1973): คาวบอยคอมพิวเตอร์

Westworld

คาวบอยหุ่นยนต์นักแม่นปืน Gunslinger (Yul Brynner) ในสวนสนุก Delos ที่ประกอบด้วย 3 ธีมปาร์ค ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Western World ที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสชีวิตในแบบโลกคาวบอยตะวันตก แต่แล้วได้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค ทำให้หุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้คอยเอนเตอร์เทนนักท่องเที่ยว กลับมาไล่ฆ่านักท่องเทียวแทน

ดูหนังไม่ได้ ไฟล์มีปัญหาแจ้งได้ที่ Live Chat